TÜBİTAK 2237-A

MAVİ VATAN EĞİTİM OKULU

DENİZEL YABANCI/İSTİLACI TÜRLER 

egitim başvuru sonuçları

Ad SOYAD

 

Ayşegül BAKIR

ASİL

Banu SERİN

ASİL

Berk Can BAHÇE

ASİL

Deniz Ufuk YAMANSAVCI

ASİL

Efe Tuğran KOÇER

ASİL

Elif KOÇASLAN

ASİL

Erdinç EYÜPOĞLU

ASİL

Hatice HASANHOCAOĞLU YAPICI

ASİL

İlke IŞIKAY

ASİL

İlknur ŞAHİN

ASİL

Kaan KIRŞAN

ASİL

Mehmet Sinan TÜBCİL

ASİL

Mine ÇİL

ASİL

Murat TOZ

ASİL

Nihan AYDIN ÖZCAN

ASİL

Nurdan CİN

ASİL

Nurdan CÖMERT

ASİL

Rıdvan Erdem KANAT

ASİL

Rifat TEZEL

ASİL

Sesim Gül ARI

ASİL

Sinem UĞUR

ASİL

Tuba TOPRAK

ASİL

Tuğrul ARSLAN ÇİÇEK

ASİL

Zeynep NARLI

ASİL

Ayşenur SEMİZ

YEDEK

Havvanur RİZELİOĞLU

YEDEK

İdris ŞENER

YEDEK

Mehmet ÖZPINAR

YEDEK

Melike Eda YÜCEL

YEDEK

Mısra KOLAÇ

YEDEK

Mustafa Tunca OLGUNER

YEDEK

Turgay ÖKSÜZOĞLU

YEDEK


KURSUN AMAÇ VE KAPSAMI 

Kursun genel amacı: 

Ülkemizin deniz ekosistemlerinde sayıları hızla artan, ekolojik ve ekonomik alanlarda olumsuz etkileri bulunan, yabancı/istilacı sucul organizmalar hakkında farkındalığı arttırmak.

Kursun özel amaçları:

• Farklı düzeylerde eğitim gören üniversite öğrencilerine (Lisans/Lisansüstü) ve araştırıcılara denizel ekosistemlerde görülen yabancı/istilacı türler ve etkileri konusunda güncel bilgilerin kazandırılması,

• Denizel ekosistemlerde veri toplama tekniklerinin aktarılması,

• Katılımcıların yabancı/istilacı denizel türler konusunda lisansüstü tez çalışması yapması için motive edilmesi

• Halihazırda mevcut konuda lisansüstü tez yürüten katılımcıların tez çalışmalarının kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak

• Denizel istilacı türlerin yaratmış olduğu ulusal problemde bilgi sahibi olan kişilerin oluşturulmasına yardımcı olmak.

• Yabancı/istilacı türler hakkında akademik eğitim alan ve bu konuda çalışma yapan akademik uzmanların bir araya gelip fikir alışverişi yapabilecekleri bir ortam oluşturmak.


BAŞVURU KOŞULLARI

Gerçekleştirilmesi hedeflenen eğitimin hedef kitlesi üniversite lisans ve lisansüstü öğrencileridir.


Seçim Kriterleri

• Gerçekleştirilmesi hedeflenen eğitim, oluşturulan internet sitesi ve konuyla ilgili sosyal medya gruplarına yapılacak olan davetler yoluyla duyurulacaktır.

• Eğitim için 24 katılımcı seçimi gerçekleştirilecektir.

• Katılımcı cinsiyet dağılımının eşit olmasına dikkat edilecektir.

• Başvuru sayısının yeterli olması durumunda katılımcılar mümkün olduğunca farklı üniversite/kurum/şehirlerden seçilecektir.

• Daha önce 2237-A kapsamında 4 kez eğitim almış olanlar bu etkinliğe katılamayacaktır.

• Eğitim programı içeriğinde denizden veri toplama uygulamaları olacağından, katılımcıların yüzme bilmesi gerekmektedir.


Kursa ön başvuru için lütfen sitede yer alan başvuru formunu doldurunuz. 

(Sorun yaşamanız durumunda ilgili Başvuru Formunu doldurup mulkibarciftcioglu@posta.mu.edu.tr veya sercanyapici@gmail.com adresine gönderiniz.)

Son başvuru 02 Eylül 2022 tarihinde alınacaktır. Sonuçlar 09 Eylül 2022 tarihinde proje web sitesinden ilan edilecektir.

Katılımcıların başvuru öncesinde TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması gereklidir. Kayıt linki için tıklayınız

ETKİNLİK VE KONAKLAMA YER BİLGİSİ


Kurs tarihi ve yeri: 19-23 Eylül 2022 Akyaka Hamle Otel

Son başvuru tarihi: 02 Eylül 2022

Başvuru sonuçları açıklama tarihi: 09 Eylül 2022


• Proje kapsamında katılımcı ve eğitmenlerin konaklama, kahvaltı ve öğle yemeği ve yol masrafları TÜBİTAK tarafından belirlenen oran dahilinde proje bütçesinden karşılanacaktır. Eğitim için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

• Eğitime katılacak katılımcılar Akyaka Hamle Otel'de konaklayacaklardır. (Detaylı bilgi için: http://www.hamlehotel.com.tr )

• Eğitime katılanların sabah kahvaltısı ve öğle yemekleri otelde gerçekleştirilecektir. Akşam yemeği ise katılımcıların dışarıda vakit geçirmek ve yemek isteyebilecekleri gerekçesiyle kendileri tarafından karşılanacaktır. 


COVID-19 tedbirlerinin yüz yüze eğitime kısıtlama getirmesi durumunda eğitim uzaktan yapılacaktır. 

Uzaktan eğitim için projenin yürütücü kuruluşu olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi altyapısından yararlanılacaktır. 

Uzaktan eğitimler üniversitemizin lisanslı olarak kullandığı “Adobe Connect” programı ile gerçekleştirilecek olup aynı zamanda kayıt altına alınacaktır.

Etkinlik Programı

 • 1. Gün

  09:00 - 09:45 MAVİ VATAN (Dr. Sercan YAPICI)
  10:00 - 10:45 TÜRKİYE DENİZLERİ VE ÖZELLİKLERİ (Doç.Dr. Nurçin KİLLİ)
  11:00 - 11:45 TÜRKİYE DENİZLERİ VE ÖZELLİKLERİ (Doç.Dr. Nurçin KİLLİ)
  12:00 - 12:45 İSTİLA EKOLOJİSİNE GİRİŞ (Dr. Sercan YAPICI)

  14:00 - 14:45 DENİZ KİRLİLİĞİ VE BİYOİSTİLA (Dr. Aykut YOZUKMAZ)
  15:00 - 15:45 ÜLKEMİZDEKİ BİYOİSTİLA İLE İLGİLİ KURUMLAR, MEVZUAT VE YÖNETİM (Dr. Sevan AĞDAMAR)
  16:00 - 16:45 BİYOİSTİLA İLE İLGİLİ ULUSLARARASI BİLGİ AĞLARI VE ÖNEMİ (Dr. Sercan YAPICI)
  17:00 - 17:45 VATANDAŞ BİLİMİ (Biyolog Mülkibar ÇİFTÇİOĞLU)

 • 2. Gün

  09:00 - 09:45 AKDENİZ BİYOİSTİLASI VE SÜREÇLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (Doç.Dr. Nurçin KİLLİ)
  10:00 - 10:45 TÜRKİYE DENİZLERİ BENTİK ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN BİYOTİK İNDEKSLER (Biyolog Mülkibar ÇİFTÇİOĞLU)
  11:00 - 11:45 SUCUL BİYOİSTİLADA KULLANILAN RİSK BELİRLEME ARAÇLARI (Dr. Sercan YAPICI)
  12:00 - 12:45 DENİZLERİMİZDE GÖRÜLEN İSTİLACI/YABANCI BALIK TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ (Dr. Sercan YAPICI)

  14:00 - 14:45 DENİZLERİMİZDE GÖRÜLEN İSTİLACI/YABANCI BALIK TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ (Dr. Sercan YAPICI)
  15:00 - 15:45 İSTİLACI TÜRLERDE POPULASYON GENETİĞİ VE UYGULAMALARI (Dr. Sevan AĞDAMAR)
  16:00 - 16:45 İSTİLACI TÜRLERDE POPULASYON GENETİĞİ VE UYGULAMALARI (Dr. Sevan AĞDAMAR)
  17:00 - 17:45 TÜRKİYE DENİZLERİNDEKİ YABANCI/İSTİLACI POLİKET TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ (Biyolog Mülkibar ÇİFTÇİOĞLU)

 • 3. Gün

  09:00 - 09:45 DENİZLERİMİZDE DAĞILIM GÖSTEREN İSTİLACI/YABANCI KRUSTASE TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ (Prof.Dr. Tahir ÖZCAN)
  10:00 - 10:45 DENİZLERİMİZDE DAĞILIM GÖSTEREN İSTİLACI/YABANCI KRUSTASE TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ (Prof.Dr. Tahir ÖZCAN)
  11:00 - 11:45 DENİZLERİMİZDE DAĞILIM GÖSTEREN İSTİLACI/YABANCI MOLLUSK TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ (Prof.Dr. Tahir ÖZCAN)
  12:00 - 12:45 DENİZLERİMİZDE DAĞILIM GÖSTEREN İSTİLACI/YABANCI MOLLUSK TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ (Prof.Dr. Tahir ÖZCAN)

  14:00 - 14:45 DENİZLERİMİZDE GÖRÜLEN İSTİLACI/YABANCI DENİZANALARI VE ÖZELLİKLERİ (Doç.Dr. Nurçin KİLLİ)
  15:00 - 15:45 DENİZLERİMİZDE GÖRÜLEN İSTİLACI/YABANCI DENİZANALARI VE ÖZELLİKLERİ (Doç.Dr. Nurçin KİLLİ)
  16:00 - 16:45 DENİZLERİMİZDE GÖRÜLEN İSTİLACI/YABANCI MAKROALGLER VE ÖZELLİKLERİ (Dr. Öğr. Üyesi Emine Şükran OKUDAN)
  17:00 - 17:45 DENİZLERİMİZDE GÖRÜLEN İSTİLACI/YABANCI MAKROALGLER VE ÖZELLİKLERİ (Dr. Öğr. Üyesi Emine Şükran OKUDAN)

 • 4. Gün

  09:00 - 17:45 Arazi Çalışmaları

 • 5. Gün

  09:00 - 17:45 Laboratuvar Uygulamaları

Geri Sayım

Eğitime Başvuru İçin Geri Sayım Başladı!